Březen 2015

Svátek Monlam a nové máslové květiny v Kumbumu

6. března 2015 v 4:54 | KL |  Kultura
5.března 2015 proběhl v klášteře Kumbum v severním Tibetu (Amdo) tradiční tibetský svátek Monlam (སྨོན་ལམ་).

Tento náboženský svátek se slaví v celém Tibetu, v různých klášterech však v různých časových obdobích.
Ve velkých klášterech Amda (Kumbum, Rebkong, Labrang) se tradičně slaví několik dní po oslavách tibetského Nového roku.
Slavnost probíhá tak, že se shromáždí mniši ze širokého okolí a několik dní odříkávají posvátné modlitby.

Ve Centrálním Tibetu (Ü-cangu) tyto slavnosti dříve probíhaly pod vedením dalajlamy a pančhenlamy, dnes se proto ve Lhase nekonají.

Klášter Kumbum je v Amdu proslavený svými máslovými květinami, každoročně obnovovanými.
Následují fotografie z letošního slavnostního odhalení nových máslových soch:


Skupina mnichů, kteří tvořili máslové sochy v horní místnosti.

Skupina mnichů, kteří tvořili máslové sochy v dolní místnosti.


Zdroj fotografií: WeChat